Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym

Terapia w IWRD

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2006 roku, powstało z inicjatywy Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Przedszkole zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju i edukacją dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest według programu własnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN. 

Program własny przedszkola wzoruje się na programie edukacyjno - terapeutycznym Princeton Child Development Institute z USA. Wiodącą metodą rewalidacji jest analiza behawioralna stosowana, wykorzystująca podstawowe zasady uczenia.

Każdy nasz wychowanek realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  Terapia początkowo jest prowadzona indywidualnie, a w miarę robionych przez dziecko postępów, stopniowo wprowadzane są zajęcia w parach lub małych grupach. Zapewniamy możliwość udziału dziecka w zajęciach integracyjnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w prowadzonym przez IWRD przedszkolu integracyjnym, które mieści się w tym samym budynku. Decyzja o udziale w zajęciach integracyjnych jest podejmowana indywidualnie, w zależności od umiejętności nabytych przez dziecko w trakcie terapii indywidualnej. 
 
Do przedszkola są przyjmowane dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem posiadające: 
- Orzeczenie o kształceniu specjalnym
- Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
PODANIA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ CAŁY ROK.
Nowe dzieci są przyjmowane po zwolnieniu się miejsca w przedszkolu.