Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

en  fr      

Fundacja

Fundacja - Instytut Wspomagania
Rozwoju Dziecka

osób uczestniczyło w 13 Międzynarodowych Sympozjach IWRD

Terapia

Przedszkole Specjalne dla Dzieci
z Zaburzeniem Autystycznym

dzieci objętych zostało codzienną, kilkuletnią terapią

Szkolenia

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli

specjalistów zostało przeszkolonych przez NODN IWRD

FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41
biuro@iwrd.pl