Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

pl      

Fundacja

Fundacja - Instytut Wspomagania
Rozwoju Dziecka

Osób uczestniczyło w 10 Międzynarodowych Sympozjach IWRD

Terapia

Przedszkole Specjalne dla Dzieci
z Zaburzeniem Autystycznym

Dzieci objętych zostało codzienną, wieloletnią terapią

Szkolenia

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli

Specjalistów zostało przeszkolonych przez NODN IWRD

FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41
biuro@iwrd.pl